Info-aften-Silkeborg - Juni2019

Invitation, Info-aften i Silkeborg:

Genvej til forældrekøb med


Det er i praksis næsten blevet umuligt at finde en studiebolig i de større studiebyer til en rimelig pris og på rimelige vilkår.  

Danske Bank, Investering & Studiebolig, Home og Skov Advokater inviterer derfor til informationsmøde om mulighederne for forældrekøb og særligt kollektivt forældrekøb.  

Mulighederne for brug af pensionsmidler til kollektivt forældrekøb vil også blive belyst.  

Arrangementet er gratis, men plads reservation er nødvendig.

Klik på SoMe ikoner, hvis du ønsker at dele invitationen med dit netværk.


Program:

  • 17:30 Velkomst
  • 17:40 Muligheder for forældrekøb / Home
  • 17:55 Finansiering af forældrekøb og investering i fast ejendom / Danske bank
  • 18:10 Kollektivt forældrekøb / Investering & Studiebolig
  • 18:30 Juridiske aspekter / Skov Advokater
  • 18:40 Skat / Deloitte
  • 18:50 Spørgsmål
  • 19:00 Let anretning

Arrangementet er gratis, men plads reservation er nødvendig.

Klik på SoMe ikoner, hvis du ønsker at dele invitationen med dit netværk.

"Min datter starter på CBS i København i september 2017, jeg valgte derfor at investere i Investering Studiebolig ca. et halvt år før studiestart. Dette gjorde jeg, da konceptet er meget fleksibelt i modsætning til et egentligt forældrekøb. Engagementet har til fulde levet op til forventningerne, da min datter inden studiestart kan flytte ind i et værelse i én af lejlighederne i København. Der har undervejs været en god dialog med Investering og Studiebolig omkring ønskerne til studieværelse.

Leif Winum, Cand. oecon. Wicon Consulting


"Jeg er aktionær i Investering & Studiebolig, primært fordi jeg vurderer, at der er et attraktivt forhold mellem afkast og risiko. Jeg tror, det danske boligmarked fortsat vil være sundt, samt at efterspørgslen efter studieboliger også vil være høj i de kommende år. Derudover kender jeg personerne bag initiativet, som er garant for sikkerhed og ordentlighed samtidig med, at jeg har muligheden for at gøre en god gerning for min familie og venners studiesøgende børn. Endelig er det altid interessant er være med til noget, som starter småt og vokser sig støt større.

Lars Erik Høgh, CEO, Nordic Fund Services S.A


Hvis dato/tid/sted passer dig dårligt, så skriv dig op til at modtage invitation en anden go' gang >>